هندسه1: چند ضلعی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه
93
3 ماه قبل
فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

301

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

313

تعداد پسندیدن

0

هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

2

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

2

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

3

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت دوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

4

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

221

تعداد پسندیدن

3

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت سوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

5

هندسه - مبحث از خم ساده تا چند ضلعی - لوح قلم
هندسه - مبحث از خم ساده تا چند ضلعی - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

3- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت سوم)
3- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت سوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

0

1- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت اول)
1- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

2

2- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت دوم)
2- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت دوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

0

هندسه 2 پایه-فصل دوم - چهار ضلعی محاطی
هندسه 2 پایه-فصل دوم - چهار ضلعی محاطی

کنکور ریاضی - هندسه

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم :  تقارن و چند ضلعی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : تقارن و چند ضلعی (قسمت هشتم)

پنجم - ریاضی

حمیده عبیری

حمیده عبیری
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : چند ضلعی ها (قسمت اول)
فصل سوم : چند ضلعی ها (قسمت اول)

هشتم - ریاضی

یک معلم

یک معلم
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

2

8- هندسه- مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)
8- هندسه- مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : زاویه و مثلث (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

1

هندسه2پایه- فصل دوم-تعریف و آشنایی با چند مفهوم در دایره
هندسه2پایه- فصل دوم-تعریف و آشنایی با چند مفهوم در دایره

کنکور ریاضی - هندسه

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

8 - هندسه - مبحث استدلال استنتاجی - قسمت هشتم - لوح قلم
8 - هندسه - مبحث استدلال استنتاجی - قسمت هشتم - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید