حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)
118
3 ماه قبل
حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مجموعه ها
حل نمونه سؤال مجموعه ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

247

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)
حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال معادله درجه 2
حل نمونه سؤال معادله درجه 2

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

کمیت های فیزیکی و تبدیل واحد -فصل اول - فیزیک دوم دبیرستان
کمیت های فیزیکی و تبدیل واحد -فصل اول - فیزیک دوم دبیرستان

دهم ریاضی - فیزیک (1)

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

973

تعداد پسندیدن

34

مغناطیس : آزمایش تبدیل شدن سیملوله حامل جریان به آهنربا
مغناطیس : آزمایش تبدیل شدن سیملوله حامل جریان به آهنربا

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

3

1- حل نمونه سوال (قسمت اول)
1- حل نمونه سوال (قسمت اول)

هشتم - ریاضی

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

2

1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت دوم)
1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت سوم)
1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت اول)
1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت پنجم)
1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت چهارم)
1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت ششم)
1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت هفتم)
1 اسفند : مدارس نمونه دولتی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

1 - شیمی دوم - مبحث اندازه گیری جرم اتمی با استفاده از واحد کربنی - قسمت اول - پرواز
1 - شیمی دوم - مبحث اندازه گیری جرم اتمی با استفاده از واحد کربنی - قسمت اول - پرواز

کنکور تجربی - شیمی

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

2

ریاضی - مبحث بردار واحد و جمع بردارها - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث بردار واحد و جمع بردارها - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سوالات مثلثات
حل نمونه سوالات مثلثات

سوم تجربی - ریاضی 3

غلامحسن اسماعیلی

غلامحسن اسماعیلی
تعداد بازدید

240

تعداد پسندیدن

2

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک سوم ریاضی : الکتریسیته ساکن
نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک سوم ریاضی : الکتریسیته ساکن

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
دهم ریاضی - فیزیک (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید