حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)
87
یک ماه قبل
حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مجموعه ها
حل نمونه سؤال مجموعه ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال معادله درجه 2
حل نمونه سؤال معادله درجه 2

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)
حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکور- چگالی - چگالی مخلوط - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- چگالی - چگالی مخلوط - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکور-  چگالی - حفره - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- چگالی - حفره - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

حل مسائل چگالی-(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
حل مسائل چگالی-(قسمت چهارم)

هفتم - علوم تجربی

محمد یاوری

محمد یاوری
تعداد بازدید

698

تعداد پسندیدن

22

حل مسائل چگالی-(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
حل مسائل چگالی-(قسمت دوم)

هفتم - علوم تجربی

محمد یاوری

محمد یاوری
تعداد بازدید

1025

تعداد پسندیدن

24

حل مسائل چگالی-(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
حل مسائل چگالی-(قسمت سوم)

هفتم - علوم تجربی

محمد یاوری

محمد یاوری
تعداد بازدید

732

تعداد پسندیدن

17

حل مسائل چگالی-(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
حل مسائل چگالی-(قسمت اول)

هفتم - علوم تجربی

محمد یاوری

محمد یاوری
تعداد بازدید

1275

تعداد پسندیدن

36

1- حل نمونه سوال (قسمت اول)
1- حل نمونه سوال (قسمت اول)

هشتم - ریاضی

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: نمونه سوالات امتحان نهایی فرایند های ترمودینامیکی
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: نمونه سوالات امتحان نهایی فرایند های ترمودینامیکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

2

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک سوم ریاضی : الکتریسیته ساکن
نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک سوم ریاضی : الکتریسیته ساکن

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی
حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سوالات مثلثات
حل نمونه سوالات مثلثات

سوم تجربی - ریاضی 3

غلامحسن اسماعیلی

غلامحسن اسماعیلی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

1- فصل اول : اندازه گیری (قسمت اول )
1- فصل اول : اندازه گیری (قسمت اول )

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

323

تعداد پسندیدن

9

فیزیک دهم  - درس صفحات 1 تا 5
فیزیک دهم - درس صفحات 1 تا 5

دهم ریاضی - فیزیک (1)

رضا زعفرانیه

رضا زعفرانیه
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

1

فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) -  پرسش ها و مسئله های آخر فصل 1 - پرسش 1 تا 3
فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - پرسش ها و مسئله های آخر فصل 1 - پرسش 1 تا 3

دهم ریاضی - فیزیک (1)

رضا زعفرانیه

رضا زعفرانیه
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال ، چگالی
دهم ریاضی - فیزیک (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید