حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95،مشتق (رسم خط قائم بر منحنی)

کنکور تجربی - ریاضی
44
یک ماه قبل
خط مماس بر منحنی
خط مماس بر منحنی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

0

تعریف مشتق و رابطه آن با خط مماس بر منحنی
تعریف مشتق و رابطه آن با خط مماس بر منحنی

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

1

تعریف مشتق، مثال 3_ نقطه عطف قائم بر منحنی و نقطه توقف
تعریف مشتق، مثال 3_ نقطه عطف قائم بر منحنی و نقطه توقف

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

0

11-معادله خط مماس بر منحنی
11-معادله خط مماس بر منحنی

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

1

ریاضی - مبحث شیب خط مماس بر یك منحنی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث شیب خط مماس بر یك منحنی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)

کنکور تجربی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

خط قائم برمنحنی
خط قائم برمنحنی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

2

حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 95، ترکیبیات
حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 95، ترکیبیات

کنکور انسانی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 95، حرکت شناسی (پرتابه)
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 95، حرکت شناسی (پرتابه)

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور هنر داخل کشور سال 95، هندسه (دایره ها)
حل تست کنکور هنر داخل کشور سال 95، هندسه (دایره ها)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

حسابان - مبحث رسم منحنی توابع مثلثاتی - لوح قلم
حسابان - مبحث رسم منحنی توابع مثلثاتی - لوح قلم

سوم ریاضی - حسابان

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

حسابان - مبحث  رسم منحنی توابع مثلثاتی - لوح قلم
حسابان - مبحث رسم منحنی توابع مثلثاتی - لوح قلم

سوم ریاضی - حسابان

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، حد
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، حد

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، دینامیک حرکت روی سطح شیبدار
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، دینامیک حرکت روی سطح شیبدار

کنکور تجربی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

امیر زمان خانی

امیر زمان خانی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

2

نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

امیر زمان خانی

امیر زمان خانی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

امیر زمان خانی

امیر زمان خانی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

1

نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

امیر زمان خانی

امیر زمان خانی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

امیر زمان خانی

امیر زمان خانی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

1

نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
نکات خطوط مماس و قائم بر نمودار (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

امیر زمان خانی

امیر زمان خانی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95،مشتق (رسم خط قائم بر منحنی)
کنکور تجربی - ریاضی

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید