فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و هفتم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)
100
3 ماه قبل
فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و چهارم)

سوم ریاضی - حسابان

رامین مولایی

رامین مولایی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

0

فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی وپنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی وپنجم)

سوم ریاضی - حسابان

رامین مولایی

رامین مولایی
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

0

1 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت اول - لوح قلم
1 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

0

33حسابان - بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
33حسابان - بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و سوم)

سوم ریاضی - حسابان

رامین مولایی

رامین مولایی
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

3

2 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت دوم - لوح قلم
2 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

3 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت سوم - لوح قلم
3 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

آمار (قسمت سی و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
آمار (قسمت سی و هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و هفتم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

1 - گسسته - مبحث بزرگترین مقسوم علیه مشترک - قسمت اول - لوح قلم
1 - گسسته - مبحث بزرگترین مقسوم علیه مشترک - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی  و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و چهارم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و یکم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و دوم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی  و سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و سوم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست کنکوری فصل مشترک دو صفحه ( قسمت بیست و یک)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست کنکوری فصل مشترک دو صفحه ( قسمت بیست و یک)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

0

 بزرگترین شمارنده مشترک 2عدد ب.م.م(قسمت نود و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
بزرگترین شمارنده مشترک 2عدد ب.م.م(قسمت نود و هفتم)

هفتم - ریاضی

محمد صادق خارستانی

محمد صادق خارستانی
تعداد بازدید

423

تعداد پسندیدن

6

آمار - فصل هفتم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
آمار - فصل هفتم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست کنکوری فصل مشترک دو صفحه ( قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست کنکوری فصل مشترک دو صفحه ( قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

254

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - عمود مشترک دو حط متنافر (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - عمود مشترک دو حط متنافر (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

255

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست عمود مشترک دو خط متنافر (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست عمود مشترک دو خط متنافر (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

248

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست عمود مشترک دو خط متنافر (قسمت یازدهم )
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : معادلات خط و صفحه - تست عمود مشترک دو خط متنافر (قسمت یازدهم )

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید