حل تست کنکور ریاضی خارج کشور سال 95، گسسته (نظریه اعداد)

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته
94
3 ماه قبل
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-حل مسائل ک.م.م
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-حل مسائل ک.م.م

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

260

تعداد پسندیدن

5

1-اصول بنیادی نظریه اعداد
1-اصول بنیادی نظریه اعداد

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

218

تعداد پسندیدن

7

گسسته - مبحث نظریه اعداد - لوح قلم
گسسته - مبحث نظریه اعداد - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

3

جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-تعیین رقم یکان
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-تعیین رقم یکان

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

218

تعداد پسندیدن

4

جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-مفهوم همنهشتی
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-مفهوم همنهشتی

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

290

تعداد پسندیدن

6

2-اثبات معادل بودن اصول بنیادی نظریه اعداد (قسمت اول)
2-اثبات معادل بودن اصول بنیادی نظریه اعداد (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

1

قضیه اساسی نظریه گراف
قضیه اساسی نظریه گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

گراف: حل تست (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

212

تعداد پسندیدن

2

گراف: حل تست (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

2

گراف: حل تست دور (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست دور (قسمت بیست و هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

2

گراف: حل تست و نکات دور (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست و نکات دور (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

213

تعداد پسندیدن

2

گراف: حل تست گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، معادلات مثلثاتی
حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، معادلات مثلثاتی

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، بخش پذیری چندجمله ای ها
حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، بخش پذیری چندجمله ای ها

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث دنباله اعداد لوکا - لوح قلم
گسسته - مبحث دنباله اعداد لوکا - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث مجموعه اعداد اول - لوح قلم
گسسته - مبحث مجموعه اعداد اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

1

جبر و ریاضیات گسسته - یافتن ب.م.م اعداد پارامتری
جبر و ریاضیات گسسته - یافتن ب.م.م اعداد پارامتری

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

2

حل تست کنکور هنر داخل کشور سال 95، هندسه (دایره ها)
حل تست کنکور هنر داخل کشور سال 95، هندسه (دایره ها)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

5- فیزیک سال دوم - مبحث فشار  - قسمت پنجم
5- فیزیک سال دوم - مبحث فشار - قسمت پنجم

کنکور ریاضی - گسسته

حمید داوری

حمید داوری
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

1

جبر و ریاضیات گسسته - فرم کلی اعداد و توان دوم آنها
جبر و ریاضیات گسسته - فرم کلی اعداد و توان دوم آنها

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی خارج کشور سال 95، گسسته (نظریه اعداد)
کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

آ»وزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید