حل تست کنکور ریاضی خارج کشور سال 95، گسسته (نظریه اعداد)

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته
24
3 روز قبل
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-حل مسائل ک.م.م
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-حل مسائل ک.م.م

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

3

1-اصول بنیادی نظریه اعداد
1-اصول بنیادی نظریه اعداد

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

7

گسسته - مبحث نظریه اعداد - لوح قلم
گسسته - مبحث نظریه اعداد - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

3

جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-تعیین رقم یکان
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-تعیین رقم یکان

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-مفهوم همنهشتی
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-مفهوم همنهشتی

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

2

2-اثبات معادل بودن اصول بنیادی نظریه اعداد (قسمت اول)
2-اثبات معادل بودن اصول بنیادی نظریه اعداد (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، بخش پذیری چندجمله ای ها
حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، بخش پذیری چندجمله ای ها

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، معادلات مثلثاتی
حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، معادلات مثلثاتی

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور هنر داخل کشور سال 95، هندسه (دایره ها)
حل تست کنکور هنر داخل کشور سال 95، هندسه (دایره ها)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

گراف: حل تست (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

1

گراف: حل تست (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

2

سوال 108 سراسری ریاضی خارج کشور 95 (مبحث مثلثات)
سوال 108 سراسری ریاضی خارج کشور 95 (مبحث مثلثات)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

گراف: حل تست دور (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست دور (قسمت بیست و هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

1

گراف: حل تست و نکات دور (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست و نکات دور (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور انسانی خارج کشور سال 95، تابع سود و هزینه
حل تست کنکور انسانی خارج کشور سال 95، تابع سود و هزینه

کنکور انسانی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

گراف: حل تست گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، حد
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، حد

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، حرکت شناسی
حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، حرکت شناسی

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث دنباله اعداد لوکا - لوح قلم
گسسته - مبحث دنباله اعداد لوکا - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث مجموعه اعداد اول - لوح قلم
گسسته - مبحث مجموعه اعداد اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور ریاضی خارج کشور سال 95، گسسته (نظریه اعداد)
کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

آ»وزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید